Pannon PTT IP rádió adóvevő taxi

TAXI vállalatoknak

A taxi rádiók új generációja

A felhő alapú PTT szolgáltatás és az erre épülő célkészülékek megjelenésével a személyszállítás rádiókommunikációjában is új korszak kezdődött. A költséges és elavult analóg rádió rendszereiket a taxivállalatok is hálózati, PTT szolgáltatás alapúra cserélik.

A hagyományosan használt analóg rádiórendszerek több nehézséggel is küzdenek.
 • Átjátszó nélküli szimplex rendszereknél a hatótávolság erősen korlátozott. Az információ csak nyilvánosan továbbítható, ezáltal lehallgatható, vagy zavarható. A rádióállomásonként fizetett frekvenciadíjért gyakorlatilag semmilyen szolgáltatást nem kapunk. A rádió gépkocsiba építése vezetékelést igényel, külső antennát kell kihelyezni vagy befúrással, vagy mágnestalp segítségével. A diszpécser állomás helye kötött, az épület tetején külső bázisantenna kiépítése szükséges.
 • Az átjátszó állomást is használó rádiórendszer hatótávolsága már valamivel nagyobb az előző szimplex rendszernél. Azonban bármilyen „jó helyre” is sikerül kiépíteni az átjátszó állomást, mindig lesznek nem, vagy csak részben lefedett területek. Ha egy taxitársasság több beszédcsatornával is rendelkezik, akkor ahány beszédcsatornájuk van, annyi átjátszó állomást kell üzemeltetniük. Átjátszóberendezésenként kettő darab kizárólagos frekvenciát kell bérelni a szimplex frekvenciáknál sokkal borsosabb áron, továbbá sokszor az átjátszó(k) és a hozzájuk tartozó antennák elhelyezéséért is borsos bérleti díjat kell fizetni.
 • Új rádiókészülék belépésekor autó fúrás-faragás, antenna kiépítés, rádió programozás, kódadó beszerelés, stb…
A megoldás a Pannon PTT rádió rendszere, mely számos előnyt biztosít a felhasználóknak:
 • A rádiókommunikáció védetté válik, a nevek, címek és egyéb személyes adatok  adatvédelmi aggályok nélkül továbbíthatóak.
 • A hatótávolság korlátlanná válik, eltűnnek a „vakfoltok” még beépített, tagolt területeken is.
 • A diszpécser munkaállomás helyhez kötöttsége is megszűnik. A PC + internet alapú diszpécser szoftver segítségével a világon bárhonnan irányítható, felügyelhető a rádióhálózat. Az elhangzott rádióforgalmazás, a GPS koordináták, valamint a bejárt útvonalak három hónapra visszamenően lekérdezhetőek a diszpécser szoftver segítségével. Vége a vitás helyzeteknek: ki mit mondott, ki mit ígért, vagy melyik autó mikor hol volt, vagy mikorra ért ki egy adott címre.
 • Egy társaságnak – a józan ész határain belül – bármennyi beszédcsatornája lehet egy fillér plusz költség nélkül. Munkaterületek szerinti felosztásnál, például budai vagy pesti oldal, beszédcsatornánként külön diszpécser munkaállomás is üzemeltethető. A tagállomásoknak egyenként beállítható a jogosultság, hogy melyik beszédcsatornához kik csatlakozhassanak, forgalmazhassanak. A diszpécser munkaállomások tetszőlegesen megoszthatják egymás között a beszédcsatornák felügyeletét. Szükség esetén be tudnak segíteni egymásnak, vagy egymás beszédcsoportjait át tudják venni a másiktól.
 • Szükségtelenné válik a kódadó beszerelése. Minden rádiókészülék egyedi azonosítóval (névvel vagy hívószámmal) rendelkezik a hálózaton, forgalmazáskor ez az azonosító kiíródik a többi rádiókészülék kijelzőjére és a diszpécser munkaállomás monitorára. Ez az azonosító később távolról átállítható, így új rádió belépésekor vagy készülék tulajdonos váltáskor nincs szükség a rádiókészülékek újraprogramozására. Mivel a Pannon PTT hálózat globálisan szabványos, ezért a taxitársaságok közötti „rádió vándoroltatás” könnyedén megoldható.
 • Digitális rendszerről lévén szó, megszűnik a „kinyomás”, „egymásra ráforgalmazás” jelensége. Minden tagállomás részére egyedi szintű megszakító jog állítható be. Például, ha a diszpécser állomás megszakító joga a legmagasabb, akkor hiába forgalmaz folyamatosan egy tagállomás, amint a diszpécser megszólal, mindenki csak a diszpécsert fogja hallani.
 • A csoporthíváson kívül lehetőség van privát hívás indítására is, ekkor csak az a két állomás hallja a beszélgetést, akik részt vesznek a privát hívásban. Ezt a hívásformát akár diszpécser, akár tagállomások is kezdeményezhetik. A privát beszélgetés központilag engedélyezhető / tiltható.
 • Vége a költséges átjátszók vásárlásának és fenntartásának, a horribilis frekvencia használati díjak és átjátszó antenna hely bérleti díjak is már csak a múlt emlékei.
 • A mobil rádiókészülékek belső antennával rendelkeznek, a gépkocsin semmi nemű átalakítás, kárpitbontás, vezetékelés, fúrás, külső antenna kihelyezés nem szükséges többé. A 12v -os tápkábel akár szivargyújtón át történő csatlakoztatása után a rádiókészülék azonnal üzemkész.
 • A Pannon PTT által biztosított webfelületen keresztül a taxitársaság rádiórendszerének menedzselése rendkívül egyszerűen elvégezhető. Lehetőség van új készülékek hozzáadására, meglévő készülék ideiglenes vagy végleges kitiltására a rendszerből, létrehozhatók új beszédcsatornák, stb stb… Ezeket a műveleteket betanítás után akár a társaság saját embere is elvégezheti a Pannon PTT -től függetlenül.
Az analóg világban az volt az autóba épített rádió előnye a kézi rádióval szemben, hogy sokkal nagyobb teljesítményévél és nyereségesebb antennájával jóval nagyobb távolságból lehetett kommunikálni segítségével. Mára, a 4G LTE alapú rádióhálózatokban ez az előny eltűnt. Egy kézi rádióval is ugyanúgy korlátlan a kommunikáció élménye, mint egy autóba szerelt készülékkel, éppen ezért:
 • Taxi gépjárműbe választható mobil, beszerelhető készülék, vagy
 • Választható kézirádió is, bárminemű hátrány nélkül. A kézirádió az autóból elvihető, akár otthonról is lehet hallgatózni a csatornán, vagy akár részt is lehet venni a forgalmazásban, mintha csak az autóban ülne a sofőr.
 • Szintén járható út, hogy az autóba épített rádió mellett üzemeltethető egy kézi rádió is. Az autórádió kikapcsolása után akár ugyanazzal az előfizetői fiókkal plusz költségek nélkül fel lehet jelentkezni a hálózatba egy kézirádióval és továbbra is részt lehet venni a csoport kommunikációjában tetszőleges helyről, az autótót távol is akár.
Pannon PTT IP rádió adóvevő vagyonvédelem

Személy,- és vagyonvédelem, kivonuló szolgálatok

A teljes szakmai területet lefedő, kész megoldásokat kínálunk!

A személy,- és vagyonvédelemben kulcskérdés a jó szervezettség és a folyamatosan rendelkezésre álló biztonságos kommunikációs csatorna. Országos rádiórendszer? GPS nyomkövetés? Megoldjuk!

A hagyományos analóg rádiórendszer problémái ezen a felhasználási területen is jelen vannak.
 • Szimplex rendszereknél kicsi a hatótávolság.
 • Átjátszós rendszereknél aránytalanul megnőnek a költségek.
 • A hatótáv mindkét esetben korlátozott, valamint az információ biztonsága szintén nem garantált.
 • A GPS nyomkövetés csak külön szolgáltatás igénybevételével oldható meg.
 • A központi irányítás (diszpécser munkaállomás, ügyelet) csak nehézkesen, költségesen valósítható meg.
A Pannon PTT a személy és vagyonvédelemben a legújabb kommunikációs technológia előnyeit kínálja:
 • Legyen szó kézi rádiókról, vagy gépjárműbe építettekről, a hatótávolság átjátszó berendezések nélkül is korlátlanná válik.
 • A biztonságos, kódolt beszédátvitelnek köszönhetően érzékeny információk is továbbíthatóak, mint például nevek, címek, lemondókódok.
 • A diszpécser munkaállomás tetszőlegesen távoli telephelyről is működtethető. A több telephelyen is védelmi munkát ellátó cégek egyetlen központi diszpécser munkaállomásról felügyelhetik az összes telephelyükön folyó munkát, valamint a mozgó járműveikkel is kommunikálhatnak.
 • Párhuzamosan több beszédcsoport és telephely is felügyelhető, egymás zavarása nélkül.
 • Az alapcsomag részét képező GPS nyomkövető szolgáltatás segítségével a telephelyeken dolgozók, valamint a mozgó járőrök, járművek valós időben nyomon követhetőek.
 • Az NFC őrjárat ellenőrző funkció segítségével az őrjárati pontok meglátogatása is ellenőrizhetővé válik.
 • A Lone Worker funkció segítségével ellenőrizhető az arra kötelezettek rendszeres bejelentkezése, bejelentkezés kimaradása esetén riasztást kapunk a diszpécser munkaállomáson keresztül.
 • A Geofencing funkció segítségével a mozgószolgálatok bejárt területe körbehatárolható a diszpécser szoftver térképes felületén. Amennyiben a járőr kilép az engedélyezett munkaterületről, riasztást kapunk.
 • A rádióhálózatban elhangzott bejelentkezések és közlemények három hónapra visszamenően tárolhatók és visszahallgathatók vitás helyzetek esetén.
 • A járőrök és gépjárművek mozgása, valamint bejárt útvonalaik szintén három hónapon belül visszaellenőrizhetőek a diszpécser munkaállomás segítségével.

Egy vagyonvédelmi cég a Pannon PTT hálózati rendszerével az összes felmerülő kommunikációs és GPS helymeghatározás alapú feladatot egyetlen költséghatékony szolgáltatással képessé válik megoldani.

Pannon PTT IP rádió biztonsági szolgálat

Országos Polgárőr Rádióhálózat, Mentő egyesületek, Tűzoltó egyesületek

Hatékony, együttműködő kommunikáció

Bármelyik szervezet eredményes munkájának elengedhetetlen feltétele a folyamatosan rendelkezésre álló, megbízható csoportkommunikációs infrastruktúra megléte.

A polgárőrök összehangolt, hatékony munkáját sok esetben az alábbi kihívások nehezítik:
 • A hagyományos analóg rádiórendszerek előzőekben taglalt korlátai és hátrányai, valamint
 • A hatékony munkavégzéshez szükséges megfelelő szintű együttműködés hiánya.

A Pannon PTT a napjainkban elérhető leg modernebb és leg sokoldalúbb hálózati csoportkommunikációs megoldásokat kínálja, ezért a polgárőrség hatékony kommunikációjának megoldására szakmai kihívásként tekintettünk.

Köszönettel tartozunk: Lőrinci, Gödöllő, Csány, Kerekharaszt, Ecséd, Petőfibánya, Apc, Zagyvaszántó polgárőr egyesületeinek, akik segítségével legelőször megvalósulhatott a „Hatvan Térség” együttműködő polgárőr rádiókommunikációs hálózat a Pannon PTT rendszerében. A tesztidőszak sikeres lezárultával a Pannon PTT elindította az Országos Polgárőr Rádióhálózatot. A polgárőrség tevékenységét és technikai felzárkóztatását a Pannon PTT kiemelten támogatja, ezért az újonnan belépő polgárőr szervezetek és tagok szíveskedjenek az elérhetőségeken keresni munkatársainkat a kedvezmények ügyében.
Az Országos Polgárőr Rádióhálózat felépítése:
– Település – beszédcsoport:

Egy adott településen / járásban / kerületben a résztvevő tagállomások számára egy közös beszédcsoport (csatorna) kerül kialakításra. Ha a munkavégzés szerteágazóbb, több beszédcsoport is létrehozható a különféle feladatok egymástól zavartalan elvégzésére. Például külön járőr, külön rendezvény, stb… A közös beszédcsoportban lévő rádiókészülékek földrajzi helytől függetlenül, bármikor, tökéletes minőségben kommunikálhatnak egymással. A szolgálat vezetője a diszpécser munkaállomás segítségével láthatja, hogy melyik rádiók vannak bekapcsolva, irányíthatja a tagokat, valamint valós időben követheti az elhelyezkedésüket, útvonalaikat.

 Települések, régiók együttműködése:

A korlátlan hatótávolságon és a biztonságos közlemény továbbításon túl, itt jelentkezik a Pannon PTT hálózat következő óriási előnye: Ha két vagy több szomszádos, vagy bármilyen távoli település / régió együtt kíván működni egymással, az egy gombnyomással megoldható. Az együttműködni kívánó vezetőknek jelezniük szükséges együttműködési szándékukat a Pannon PTT felé. Ezután az együttműködők rádiókészülékeiben megjelennek egymás beszédcsoportjai, ahová be tudnak lépni és máris forgalmazhatnak a másik régióval. Például, ha egy megfigyelt elem a szomszéd település felé távozik nagy sietséggel, akkor a szomszéd település beszédcsoportjába lépve azonnal értesíthetők az ott szolgálatban lévő polgárőrök az eseményről. Szükség esetén az együttműködő beszédcsoportok tagjai könnyen kérhetnek segítséget egymástól, mivel a bekapcsolt rádióval épp szolgálatban lévő tagok az együttműködők között azonnal elérhetőek. Az együttműködő csoportok kialakítása távolról, központilag történik, nem szükséges a rádiók helyszíni „újraprogramozása”.
A Pannon PTT hálózatában kialakításra került négy darab országosan elérhető, speciális célú beszédcsoport.
OEM1, OEM2, OEM3, OEM4
Ezek a beszédcsoportok közös gyakorlat, távoli együttműködés, valamint vészhelyzeti kommunikáció céljára lettek létrehozva. Minden polgárőr, kutató – mentő vagy mentő egyesület, valamint tűzoltó szervezet minden rádiókészülékébe automatikusan belekerülnek ezek az együttműködési csatornák.

A közhasznú szervezetek rádiókommunikációs infrastruktúra fenntartásának kiemelt támogatásával a Pannon PTT célja, hogy minél többen csatlakozhassanak az országos hálózathoz. Ugyanis minél többen bevonhatóak az egységesített kommunikációs hálózatba, a résztvevő tagok annál hatékonyabban vehetik fel a kapcsolatot a többi együttműködővel. A cél tehát a rendelkezésre bocsájtott kommunikációs hálózat minél szélesebb körű kihasználása, ezáltal egy országos szintű magasan szervezett, együttműködő közösség kialakítása.
A Pannon PTT rádióhálózatának segítségével a mentő, kutató-mentő és tűzoltó egyesületek a következő előnyökhöz jutnak a hagyományos analóg rádiórendszerrel szemben:
 • A rádiókészülékek hatótávolsága korlátlanná válik. A munkaterület sem korlátozódik egy bizonyos földrajzi tájegységhez, mint például átjátszós rádiórendszer esetén.
 • Kényes vagy személyes információk is továbbíthatóak, a digitális titkosított beszédátvitel információvédelmet nyújt.
 • Különféle feladatokra külön beszédcsoportok hozhatóak létre, egy szervezet adott esetben több helyszínen, több féle munkát is végezhet, a kommunikáció nem „gabalyodik össze”.
 • A GPS nyomkövető szolgáltatás segítségével az egyes tagállomások helyzete és bejárt útvonala, egymástól mért távolsága könnyedén megállapítható.
 • Az Országos Együttműködési beszédcsoportok segítségével nagyon egyszerű a társszervezetekkel történő együttműködés, legyen szó akár gyakorlatról, akár vészhelyzetről.
 • A Pannon PTT a fenti szervezetek számára kiemelt támogatást biztosít, így az országos rádióhálózat használata csupán jelképes költséget képvisel.
Pannon PTT IP rádió szállítmányozás

Szállítmányozó vállalatok, futár cégek

Mozgásban az üzlet

Jó szervezettségre és összehangolt kommunikációra van szüksége? Flotta szintű kapcsolattartás és GPS nyomkövetés. A Pannon PTT -nél minden megoldás egy helyen!

Napjainkban a hagyományosnak mondott analóg adóvevő rendszerek a korlátaik és a költségeik miatt túlhaladottá, elavulttá váltak. Ezeket váltotta föl a 4G LTE alapú hálózati rádiórendszer, amit hazánkban a Pannon PTT tesz elérhetővé. Vegyük sorra, hogy egy gépjármű flottát üzemeltető szállítmányozó vállalat milyen előnyöket meríthet a Pannon hálózati rádiórendszerének használatából:

 • Földrajzi helytől és távolságtól független, kiváló minőségű rádiókapcsolat akár külföldön járva is.
 • A különféle feladatot végző autók külön beszédcsoportokba oszthatóak, ezáltal akár egy közös munkaállomásról felügyelhetőek, de mégsem zavarják egymás kommunikációját.
 • A sofőrök privát hívás funkcióval egyenként is meghívhatók, ha egy információt nem kívánunk a csoport többi tagja felé is közvetíteni.
 • Szükségtelen a sofőrök mobiltelefonjára korlátlan híváselőfizetést vásárolni, hiszen a céges kommunikáció a hálózati rádiórendszeren keresztül töredék költség mellett is kivitelezhető.
 • Az alapcsomag részét képező GPS nyomkövető szolgáltatás segítségével a járművek helyzete és megtett útvonala nyomon követhető, akár három hónapig visszamenően.
 • Külön kiemelnénk, hogy a Pannon PTT rendszerében a korlátlan beszédforgalom és a GPS nyomkövető szolgáltatás alacsonyabb összköltséggel érhető el, mint bármelyik egyéb szolgáltató önálló, havidíjas GPS járműkövető szolgáltatása!
 • Egy vagy több, tetszőleges helyen üzemeltetett diszpécser munkaállomáson keresztül egyben menedzselhető a rádiókommunikáció és a GPS helymeghatározás, nyomkövetés.
 • A Geofencing funkció segítségével a diszpécser munkaállomáson előre behatárolható egy jármű engedélyezett mozgásterülete. Amint ebből a jármű kilép, riasztást kapunk a diszpécser szoftver segítségével.
 • A diszpécser munkaállomáson nyomon követhető, hogy melyik rádiókészülék „online” és melyik van kikapcsolva épp. A kikapcsolt rádiók esetében megjeleníthető az utolsó bejelentkezés helyzete, ahol még működtették a rádiót.

Összességében elmondható, hogy a Pannon PTT kész megoldást nyújt minden olyan jármű flotta üzemeltető részére, aki a csoport kommunikációt, valamint a GPS alapú helymeghatározást az Európában elérhető leg költséghatékonyabb módon kívánja megvalósítani.

Pannon PTT IP rádió mezőgazdaság

Mezőgazdaság, munkagépek

A távolság ne legyen akadály!

A mezőgazdasági és egyéb munkagépek esetén a hagyományosnak nevezett analóg rádiórendszerek mára már kevés kivételtől eltekintve elavultá váltak. A régi rádiórendszerek csekély hatótávolsága, üzembizonytalansága és egyéb korlátai miatt napjainkban már erősen javasolt a Pannon 4G LTE alapú hálózati rádiórendszere ezen a felhasználási területen is.

Vegyük sorra, hogy milyen előnyökkel jár a Pannon PTT hálózati rendszer alkalmazása a munkagépek esetében:
 • Megszűnnek a területi korlátok. Sok esetben a munkagépek akkora távolságban dolgoznak a telephelytől vagy egymástól, hogy az már hagyományos analóg rádiókkal nem hidalható át.
 • A telephelyről a munkagépek bármikor, bárhol elérhetővé válnak, valamint a GPS nyomkövetés segítségével a pillanatnyi helyzetük és útvonaluk is meghatározható. A diszpécser munkaállomás térképes felületén akár három hónapra visszamenőleg is megkereshető, hogy melyik munkagép mikor merre járt.
 • A munkagépek zajos belső tere miatt sokszor nehézkessé válhat a rádiókommunikáció. A Pannon PTT készülékkínálatában megtalálhatóak olyan, kimondottan zajos környezetre tervezett beépíthető vagy kézi rádiók, amik segítségével egy zajos gépből is biztonságosan megoldható a rádióforgalmazás. Készülékválasztáshoz kérje szakembereink segítségét!
Pannon PTT IP rádió adóvevő rendezvény

Rendezvényszervezés, versenyek, események

Csoportkommunikációban az első!

Gyakori, hogy egy verseny vagy rendezvény olyan nagy területen vagy annyira változatos domborzati viszonyok között kerül lebonyolításra, hogy az adott területet hagyományos analóg rádiókkal képtelenség lefedni. Például egy Balatont megkerülő kerékpárverseny vagy egy dombok közötti rally alkalmával a rendezőségnek nem kis kihívást jelent egy jól működő csoportkommunikációs megoldás kialakítása.

A hagyományos, analóg rádiórendszerekkel, – még átjátszók használata esetén is – sokszor kivitelezhetetlen a távoli, vagy takartabb területeket a rádiólefedettségbe bevonni. A Pannon PTT rádiórendszerének rendezvénykommunikációban történő bevezetésével a fenti problémák napjainkban gyakorlatilag megszűntek.
 • A távolságból adódó rádió lefedettség problémák azonnal megszűnnek. Szinte bármilyen terepen, bármilyen eldugott felállítási helyen elérhetővé tesszük a tagállomásokat, szervezőket, felállítási pontokat.
 • Korlátlan csatornaszám. A verseny különféle területein dolgozók (rendezőség, biztonságiak, stb…) külön beszédcsoportokba szervezhetőek, de szükség esetén együtt tudnak működni egymással.
 • Egy „főnök rádió” vagy egy diszpécser munkaállomás üzembe állításával a beszédcsoportok bárhonnan rugalmasan felügyelhetőek, irányíthatóak.
 • A GPS nyomkövetés segítségével az irányítók azonnal láthatják, hogy az egyes tagok, kísérők, felvezetők, éppen hol járnak.
 • Az átjátszó berendezések, külső antennák, előtelepítési munkálatok szükségtelenné válnak. Akár egy nagyobb kiterjedésű verseny vagy rendezvény teljes rádiókommunikációja komplikációktól mentesen lebonyolítható a Pannon PTT rádióhálózatának segítségével.

LÉPJEN KAPCSOLATBA VELÜNK!

Kérdései vannak? Szeretné vásárlás előtt megismerni, kipróbálni termékeinket? Megoldható!

Kollégáink részletes tájékoztatást adnak akár ingyenes visszahívás formájában is!

Érdeklődés, ajánlatkérés
Pannon PTT Hírközléstechnika

Tekintse meg forgalmazott hálózati adóvevő készülékeinket, tartozékokat, kiegészítőket, szoftveres megoldásainkat!

Tovább a készülékekhez
Pannon PTT Hírközléstechnika

Legyen szó bármely felhasználási területről, a gondtalan rádiókommunikáció élményét kínáljuk ügyfeleinknek.

Tovább a részletekhez
Pannon PTT Hírközléstechnika

Szakembereink közérthető nyelven válaszolnak a leggyakrabban felmerülő kérdésekre.

Tovább az ismertetőhöz